Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách dân số & KHHGĐ

Số hiệu: 3493/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3493/VPCP-VX

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3493/VPCP-VX NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ & KHHGĐ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Uỷ ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình,
- Bộ Tư pháp
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

.Xét đề nghị của Uỷ ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình về chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình tờ trình số 454/UB-NC ngày 22 tháng 6 năm 1999), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Uỷ ban quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ soạn thảo dự án Pháp lệnh Dân số.

2. Trong khi chưa ban hành Pháp lệnh Dân số, giao Uỷ ban quốc gia Dân số và kế hoạch hoá gia đình chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hoá gia đình của địa phương mình để sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 06 tháng 7 năm 1995.

3. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các cấp Mặt trận phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp và Uỷ ban Dân số và kế hoạch hoá gia đình các cấp nghiên cứu, khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân làng, xã, thôn, bản, ấp bàn và quyết định việc đưa một số biện pháp khuyến khích và không khuyến khích trong việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào trong các hương ước, quy ước làng văn hoá, nếp sống văn minh, không trái với quy định của luật pháp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết và thực hiện.

 

Trần Quốc Toản

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách dân số & KHHGĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893
DMCA.com Protection Status