Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3007/VPCP-KTTH ngày 17/06/2003 của Văn phòng chính phủ về việc Giảm thuế nhập khẩu cho lô hàng giấy xuất khẩu cho I-Rắc bị trả lại

Số hiệu: 3007/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 17/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3007/VPCP-KTTH
V/v Giảm thuế nhập khẩu cho lô hàng giấy xuất khẩu cho I-Rắc bị trả lại

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 51/TC/TCT ngày 03 tháng 6 năm 2003 về việc xét giảm thuế đối với lô giấy xuất khẩu cho I-Rắc bị trả lại của Tổng công ty giấy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, giao Bộ Tài chính xem xét việc giảm thuế đối với lô hàng giấy nêu trên, trên cơ sở kết quả giám định của phía I-Rắc khi trả lại lô hàng này và kết quả giám định của cơ quan chức năng Việt Nam về mức độ tổn thất do quá trình vận chuyển và lưu kho hàng tại I-Rắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

 

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3007/VPCP-KTTH ngày 17/06/2003 của Văn phòng chính phủ về việc Giảm thuế nhập khẩu cho lô hàng giấy xuất khẩu cho I-Rắc bị trả lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status