Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2414/VPCP-QHQT ngày 09/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna

Số hiệu: 2414/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2414/VPCP-QHQT
V/v: Bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn hoá - Thông tin, Công an,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1652 BKH/QLDA ngày 19 tháng 3 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh khách sạn Hà Nội Fortuna được bổ sung chức năng tổ chức dịch vụ trò chơi có thưởng bằng máy điện tử dành cho người nước ngoài với quy mô phù hợp như các dự án khác được phép lần đầu.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, điều chỉnh giấy phép cho Công ty trên cơ sở quy định chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 268/CP-QHQT ngày 9 tháng 4 năm 2001.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2414/VPCP-QHQT ngày 09/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh của Công ty liên doanh Khách sạn Hà Nội Fortuna

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742
DMCA.com Protection Status