Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với CCVC trực tiếp làm việc trong các khoa lưu trữ

Số hiệu: 239/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Lưu trữ Nhà nước Người ký: Dương Văn Khảm
Ngày ban hành: 11/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 239/TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA CỤCLƯU TRỮ NHÀ NƯỚC SỐ 239/TCCB NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP LÀM VIỆC TRONG CÁC KHO LƯU TRỮ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Theo Thông tư số11/LĐ-TBXH-TT ngày 07/4/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội với người làm nghề hoặc công việc thuộc Danh mục nghề,công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;Cục Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn áp dụng cho ngành lưu trữ như sau:

1. Đối tượng: Những công chức, viên chức trực tiếp làm việctrong các kho lưu trữ thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm thuộc điều kiện lao động loại IV (Ban hành kèm Quyết định số1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) là đốitượng được áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội trong Thông tư số 11/LĐTBXH-TT đã nêutrên.

2. Cách tính thời gian: Người có thời gian làm nghề hoặccông việc xếp loại IV được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm. Thời gian công tác của những công chức, viên chức trực tiếplàm việc trong các kho lưu trữ được tính là thời gian làm nghề nặng nhọc, độchại, nguy hiểm. Mốc thời gian để tính kể từ khi bắt đầu làm công việc này chođến nay.

3. áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội: Những công chức, viênchức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ được hưởng các chế độ bảo hiểm xãhội như những người lao động khác, đồng thời còn được hưởng các chế độ theonhững quy định riêng tại Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ và Thông tư số 06/LĐTBXH-TT ngày 04/4/1995của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Những người đã nghỉ việc thuộc đối tượng hưởng chế độ bảohiểm xã hội trước ngày Thông tư số 11/LĐTBXH-TT nêu trên có hiệu lực, không ápdụng việc tính lại thời gian công tác theo quy định tại Thông tư này.

Trên đây là hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối vớicông chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ. Trong quá trìnhthực hiện chế độ này, nếu có vướng mắc, xin gửi văn bản hoặc liên hệ trực tiếpvới Cục Lưu trữ Nhà nước để giải quyết.

 

Dương Văn Khảm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với CCVC trực tiếp làm việc trong các khoa lưu trữ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205
DMCA.com Protection Status