Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2255/VPCP-KTTH ngày 29/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc giao gạo cho Irắc

Số hiệu: 2255/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 29/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2255/VPCP-KTTH
V/v giao gạo cho I Rắc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Thương mại,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
- Phân ban Hợp tác Việt Nam - I Rắc,
- Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 502TM/XNK ngày 09 tháng 4 năm 2002, sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - I Rắc và Tổng công ty Lương thực miền Bắc, về đánh giá tình hình giao gạo cho I Rắc, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại chỉ đạo việc giao gạo cho I Rắc theo các hợp đồng đã ký với phía bạn trong năm 2002; trường hợp bất khả kháng xảy ra, Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý kịp thời, khắc phục rủi ro cho các doanh nghiệp trong  quá trình giao hàng sang thị trường này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2255/VPCP-KTTH ngày 29/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc giao gạo cho Irắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.701
DMCA.com Protection Status