Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 22534 CT/NV ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội - Tổng Cục thuế về việc khấu hao TSCĐ

Số hiệu: 22534CT/NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 25/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22534 CT/NV
V/v Khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sản xuất TM Hali
(Đ/c: Số 25/64 đường Lĩnh Nam, Mai Động, HBT, Hà Nội)

 
Trả lời công văn số 39/CV/HL ngày 05/06/2003 của công ty hỏi về khấu hao tài sản cố định, Cục thuế thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Điều 4, Mục II, Quyết định 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định: Nếu tài sản thoả mãn đồng thời cả hai tiêu chuẩn, có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên, có giá trị trên 5 triệu đồng thì được coi là tài sản cố định.

Căn cứ điểm 1, mục III, Phần A Thông tư 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: Tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, về nguyên tắc phải đảm bảo hai yêu cầu sau:

- Tài sản cố định đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được sử dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tạo ra thu nhập chịu thuế và trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành.

Theo các quy định trên, trường hợp công ty xây dựng nhà xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp, đồng thời chi phí xây dựng phải phù hợp với định mức do cơ quan có thẩm quyền ngành xây dựng ban hành được trích khấu hao theo quy định.

Cục thuế thành phố Hà Nội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

 

  

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
  
 
 
 
Phi Vân Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22534 CT/NV ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội - Tổng Cục thuế về việc khấu hao TSCĐ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status