Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1964/VPCP-QHQT về việc đề án nội dung tham dự Hội nghị Cấp cao GMS-3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1964/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1964/VPCP-QHQT
V/v đề án nội dung tham dự Hội nghị Cấp cao GMS-3

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1918/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 3 năm 2008 về đề án tham dự Hội nghị Cấp cao GMS lần thứ 3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung một đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 3 tổ chức tại Viêng-chăn (Lào), từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ:CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1964/VPCP-QHQT về việc đề án nội dung tham dự Hội nghị Cấp cao GMS-3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116