Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1906/VPCP-QHTQ ngày 15/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2002

Số hiệu: 1906/VPCP-QHTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 15/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1906/VPCP-QHTQ
V/v tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2002

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1981 BKH/KTĐN ngày 02 tháng 4 năm 2002 về việc tổ chức Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2002 (Hội nghị CG giữa kỳ - 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ - 2002 và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2002 với nội dung và thành phần tham dự Hội nghị như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phê duyệt thành phần đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị CG giữa kỳ - 2002 gồm:

- Trưởng đoàn: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm

- Phó Trưởng đoàn: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 01 Phó Ban Kinh tế Trung ương Đảng

- 01 Thứ trưởng của các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp

- 01 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 01 Phó Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

- 01 Phó Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- 01 Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí cần thiết cho tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1906/VPCP-QHTQ ngày 15/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779
DMCA.com Protection Status