Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1757/CP-QHQT ngày 24/12/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Quản lý chất thải nguy hại tại Nam Định"

Số hiệu: 1757/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1757/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý chất thải nguy tại hại Nam Định”

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7715 BKH/KTĐN, ngày 09 tháng 12 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý chất thải nguy hại tại Nam Đinh”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý chất thải nguy hại tại Nam Đinh” và Thoả thuận dự án do Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ viện trợ không hoàn lại 1.971.753 USD.

Vốn đối ứng trong nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ký văn kiện Thoả thuận dự án với đại diện của Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

- Giao Bộ Ngoại giao cấp thư uỷ quyền Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ký Thảo thuận dự án với đại diện của Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1757/CP-QHQT ngày 24/12/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Quản lý chất thải nguy hại tại Nam Định"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126