Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1711/VPCP-ĐP thực hiện Thông báo 514-TB/VPTW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1711/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1711/VPCP-ĐP
V/v thực hiện Thông báo số 514-TB/VPTW ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Ngoại giao.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận số 47-KL/TW ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Thông báo số 514-TB/VPTW ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu:

Các Bộ nêu trên phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện tốt ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư tại Thông báo số 514-TB/VPTW ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 846/TTg-ĐP ngày 02 tháng 6 năm 2009 (xin gửi bản chụp Thông báo số 514-TB/VPTW kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (3), Th(36).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1711/VPCP-ĐP thực hiện Thông báo 514-TB/VPTW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.452
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78