Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1625/UBND-KTTH về thu tiền bấm thẻ tai gia xúc và niêm phong kẹp chì phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 1625/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1625/UBND-KTTH
V/v thu tiền bấm thẻ tai gia xúc và niêm phong kẹp chì phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc sở Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu;

Xét tờ trình số: 233/TTr.STC ngày 23/5/2009 của Giám đốc sở Tài chính về việc thu tiền bấm thẻ tai gia súc và niêm phong kẹp chì phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Chi cục Thú Y Vĩnh Long được tạm thu tiền bấm thẻ tai gia súc và niêm phong kẹp chì phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm như sau:

a) Đối với heo, dê : mức thu bấm thẻ tai 5.000 đồng/con.

b) Đối với trâu, bò : mức thu bấm thẻ tai 12.000 đồng/con.

c) Giá thu niêm phong, kẹp chì : 3.000 đồng/viên/con.

2. Các khoản thu trên, đơn vị được sử dụng phục vụ cho công tác thu.

3. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/7/2009. Khi nào có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thì sẽ thực hiện theo qui định mới của Bộ.

Giao Giám đốc sở Tài chính hướng dẫn cho Chi cục Thú Y Vĩnh Long tổ chức thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UB tỉnh;
- Chi cục Thú Y Vĩnh Long;
- Sở NN&PTNT;
- Phòng KTTH;
- Lưu VT.6.03.05.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1625/UBND-KTTH về thu tiền bấm thẻ tai gia xúc và niêm phong kẹp chì phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23