Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1624/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1624/BNN-TCTL
V/v quản lý vận hành, khai thác hồ chứa nước Cấm Sơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 419/SNN-TL ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang về việc bổ sung hồ sơ công trình hồ chứa nước Cấm Sơn là hồ quan trọng quốc gia liên quan đến an ninh quốc gia. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành danh mục các hồ chứa nước là công trình quan trọng quốc gia tại Quyết định số 1848/QĐ-BNN-TL ngày 01/7/2004; trong đó có hồ chứa nước Cấm Sơn. Vị trí công trình ghi tại Quyết định trên là theo địa điểm xây dựng của công trình đầu mối.

- Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn tỉnh Bắc Giang được thành lập sau khi xây dựng đập dâng Cầu Sơn với nhiệm vụ quản lý hệ thống thủy lợi Cầu Sơn do Pháp xây dựng. Khi xây dựng hồ chứa nước Cấm Sơn, do công trình cùng nằm trong một hệ thống nên giao cho Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn tỉnh Bắc Giang quản lý song không có văn bản bàn giao công trình.

- Từ khi xây dựng đến nay, tuy công trình đầu mối hồ chứa nước Cấm Sơn nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn song việc quản lý vận hành, khai thác và bảo vệ công trình đều do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Cầu Sơn tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Giang phụ trách. Do vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận hồ chứa nước Cấm Sơn do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Cầu Sơn tỉnh Bắc Giang quản lý.

- Do công trình nằm trên địa bàn của 2 tỉnh nên việc quản lý khai thác và bảo vệ (đặc biệt là công tác phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa lũ và công tác bảo vệ có liên quan đến an ninh) cần phải phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn cử thành phần tham gia bảo vệ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang thực hiện tốt việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh Bắc Giang;
- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Cầu Sơn;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1624/BNN-TCTL ngày 29/05/2012 quản lý vận hành, khai thác hồ chứa nước Cấm Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.018

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3