Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1553/VPCP-QHQT ngày 02/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 3 thuộc dự án Cải thiện môi trường Tp. HCM

Số hiệu: 1553/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1553/VPCP-QHQT
V/v: Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 3 thuộc Dự án Cải thiện môi trường Tp. HCM

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 3812/UB-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2002) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7341 BKH/VPXT ngày 19 tháng 11 năm 2002) về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án cải thiện môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Dự án Cải thiện môi trường thành phố Hồ Chí Minh đối với Gói thầu số 3 như đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu thầu Gói thầu số 3 theo đúng quy định hiện hành ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1553/VPCP-QHQT ngày 02/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 3 thuộc dự án Cải thiện môi trường Tp. HCM

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.741
DMCA.com Protection Status