Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 148/CP-CN ngày 12/02/2003 của Chính phủ về việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầy các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án quốc lộ 18 và quốc lộ 10

Số hiệu: 148/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/CP-CN
V/v thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án quốc lộ 18 và quốc lộ 10.

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 14/GTVT-KHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2003 và số 235/GTVT-KHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 604 BKH/VPXT ngày 27 tháng 01 năm 2003) về việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 và quốc lộ 10, Thủ tướng Chính phủ có ý  kiến như  sau:

1. Chấp thuận việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 và quốc lộ 10 như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải  và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải:

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các tiểu dự án nói trên theo nội dung đã trình, trên nguyên tắc đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 và quốc lộ 10 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cùng các lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trong công văn số 604 BKH/VPXT ngày 27 tháng 01 năm 2003.

- Chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 148/CP-CN ngày 12/02/2003 của Chính phủ về việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầy các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án quốc lộ 18 và quốc lộ 10

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253