Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1426/NHNN-QLNN ngày 19/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào

Số hiệu: 1426/NHNN-QLNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 19/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1426/NHNN-QLNN
V/v góp ý dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Bộ Thương mại

Sau khi nghiên cứu dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào của Bộ Thương mại đính kèm công văn số 4879 ngày 25/11/2002, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

- Dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho Lào chưa thể hiện rõ được phương án xử lý trong trường hợp các doanh  nghiệp Việt Nam không thanh toán được nợ ngân hàng và cơ chế bù đắp chênh lệch giữa lãi suất ưu đãi và lãi suất thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quí Bộ phân biệt rõ giữa vay thương mại với vay theo chính sách trong dự thảo. Nguồn vốn hỗ trợ vay theo chính sách là từ Ngân sách Nhà nước

- Trách nhiệm sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp chưa rõ ràng nên khi có rủi ro trong sản xuất và thực hiện hợp đồng xuất khẩu thì khó xác định trách nhiệm của các bên có liên quan, dễ gây ra tình trạng lợi dụng hoặc thực hiện không hiệu quả vốn được cấp.

- Không nên qui định cố định tỷ lệ giữa hàng hoá Việt Nam và Kíp Lào trong cơ cấu thanh toán. Cơ cấu thanh toán nên do hai bên doanh nghiệp tự thoả thuận để tránh tình trạng mất cân đối nguồn thu (ví dụ thừa Kíp Lào).

Trên đây là một số ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào, xin gửi Quí Bộ để tham khảo./.

 

 

KT/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1426/NHNN-QLNN ngày 19/12/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý dự thảo phương án cấp tín dụng hàng hoá cho CHDCND Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status