Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1387/CP-CN ngày 09/10/2003 của Chính phủ về việc áp dụng đơn giá cho phần xây lắp tiểu dự án Tuyến tránh Vĩnh Điện dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II

Số hiệu: 1387/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1387/CP-CN
V/v áp dụng đơn giá cho phần xây  lắp tiểu dự án Tuyến tránh Vĩnh Điện dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 3847/GTVT-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2003, và số 4030/GTVT-KHĐT ngày 12 tháng 9 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5700 BKH/QUảN LíĐT ngày 18 tháng 9 năm 2003) về việc áp dụng đơn giá cho phần xây lắp tiểu dự án Tuyến tránh Vĩnh Điện (sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án khôi phục cậu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3, vốn vay JBIC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép về nguyên tắc việc áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành đối với giá trị xây lắp tiểu dự án Tuyến tránh Vĩnh Điện như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nói trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán của tiểu dự án Tuyến tránh Vĩnh Điện, trên cơ sở đó chịu trách nhiệm phê duyệt giá trị xây lắp bổ sung của tiểu dự án này vào Hợp đồng 1 của dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn Ii-3, với điều kiện không vượt giá trị xây lắp trong tổng dự toán được duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1387/CP-CN ngày 09/10/2003 của Chính phủ về việc áp dụng đơn giá cho phần xây lắp tiểu dự án Tuyến tránh Vĩnh Điện dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.781
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122