Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1383/CP-QHQT ngày 05/11/2002 của Chính phủ về việc tiếp nhận HTKT cơ cấu lại Ngân hàng Ngoại thương

Số hiệu: 1383/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1383/CP-QHQT
V/v tiếp nhận HTKT cơ cấu lại Ngân hàng Ngoại thương

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1096/NHNN-QHQT ngày 9 tháng 10 năm 2002), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 11249TC/TCĐN ngày 17 tháng 10 năm 2002), và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6855BKH/KTĐN ngày 28 tháng 10 năm 2002) về việc tiếp nhận Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cơ cấu lại Ngân hàng Ngoại thương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp nhận HTKT "Chương trình liên kết kỹ thuật cơ cấu lại Ngân hàng Ngoại thương (TF 050690)" do Chính phủ Hà Lan tài trợ không hoàn lại 3.1550.000 Euro, uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

- Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định và phê duyệt văn kiện Hỗ trợ kỹ thuật trên, đảm bảo nội dung và các hoạt động của HTKT phù hợp với các nội dung của Đề án cơ cấu lại Ngân hàng Ngoại thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với đối ứng để thực hiện HTKT do Ngân hàng Ngoại thương tự cân đối trong kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1383/CP-QHQT ngày 05/11/2002 của Chính phủ về việc tiếp nhận HTKT cơ cấu lại Ngân hàng Ngoại thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769
DMCA.com Protection Status