Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc đổi hàng và thanh toán nợ với Lào

Số hiệu: 1379/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/11/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1379/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1379/CP-KTTH NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐỔI HÀNG VÀ THANH TOÁN NỢ VỚI LÀO

Kính gửi
Đồng kính gửi :

- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Hải quan,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Ủy ban Dân tộc và Miền núi.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 2095/UB ngày 17 tháng 10 năm 1998, công văn số 2255/UB ngày 7 tháng 11 năm 1998), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 1228/CV-UB ngày 4 tháng 11 năm 1998, công văn số 1261/CV-UB ngày 13 tháng 11 năm 1998), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 2096/UB-TM ngày 10 tháng 10 năm 1998), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2703 CV-UB/TM ngày 30 tháng 10 năm 1998), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (công văn số 1099 CV/UB-TH ngày 11 tháng 9 năm 1998, công văn số 1325 CV-UB-NL1 ngày 23 tháng 10 năm 1998), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 80/UB ngày 7 tháng 11 năm 1998), Ủy ban Dân tộc và Miền núi (công văn số 790/UBDTMN ngày 30 tháng 10 năm 1998), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3019/GTVT-KHĐT ngày 25 tháng 9 năm 1998), về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu, tiền công khai thác gỗ và tiền công xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở với Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với các trường hợp xuất khẩu theo phương thức hàng đổi hàng trước ngày 31 tháng 12 năm 1998, giao Bộ Thương mại, căn cứ xác nhận của hải quan Việt Nam về số lượng, trị giá hàng hóa (được sản xuất tại Việt Nam) đã thực xuất sang Lào, xác nhận của ngân hàng phía Việt Nam và ngân hàng phía Lào, xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp được nhập khẩu hàng hóa do phía Lào thanh toán.

2. Đối với các trường hợp nhận hàng thanh toán tiền công khai thác gỗ trước ngày 31 tháng 12 năm 1998, giao Bộ Thương mại, căn cứ nội dung hợp đồng lao động đã ký với phía Lào, biên bản xác nhận nợ của doanh nghiệp hai bên và xác nhận của ngân hàng phía Lào, xem xét giải quyết cho doanh nghiệp được nhập khẩu hàng hóa do phía Lào thanh toán.

3. Về hàng hóa được phép nhập khẩu để thanh toán tiền hàng xuất khẩu và tiền công khai thác gỗ nêu trên, các doanh nghiệp được phép nhận bằng xe gắn máy dạng CKD hoặc bằng gỗ các loại, tùy theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Lào.

4. Về việc thanh toán nợ đối với các hợp đồng xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở cho Lào, thực hiện theo các quy định hiện hành; chưa cho phép thanh toán nợ bằng xe gắn máy dạng CKD.

Căn cứ các nguyên tắc trên, Bộ Thương mại kiểm tra, giải quyết từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc xuất đổi hàng và thanh toán nợ nêu trên.

Công văn này thay thế công văn số 964/CP-KTTH ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đổi hàng và thanh toán nợ với Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status