Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc khắc phục hạn hán, thiên tai và cứu đói

Số hiệu: 1369/VPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 03/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1369/VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1369/VPCP-NN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC KHẮC PHỤC HẠN HÁN, THIÊN TAI VÀ CỨU ĐÓI

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1141TC/NSNN ngày 13 tháng 3 năm 1999) về việc khắc phục hạn hán, thiên tai và cứu đói, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các địa phương phải chủ động sử dụng các nguồn kinh phí: Đảm bảo xã hội, sự nghiệp kinh tế, đầu tư từ nguồn thuế nông nghiệp để lại, dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính kể cả 10% đã giữ lại, để khắc phục hạn hán, thiên tai và thiếu đói nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Không được chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương, để tình trạng thiếu đói kéo dài.

Đối với những địa phương đặc biệt khó khăn, Bộ Tài chính kiểm tra tình hình cân đối ngân sách, có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc khắc phục hạn hán, thiên tai và cứu đói

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.810
DMCA.com Protection Status