Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1368/CP-QHQT ngày 08/10/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án "Mạng lưới tư liệu và vốn di sản tư liệu tại Việt Nam" sử dụng vốn FSP của Pháp

Số hiệu: 1368/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1368/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án “Mạng lưới tư liệu và vốn di sản tư liệu tại Việt Nam” sử dụng vốn FSP của Pháp.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Văn hoá - Thông tin,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5757 BKH/KTĐN, ngày 22 tháng 9 năm 2003, Bộ Văn hoá - Thông tin (văn bản số 4167/VHTT-KH, ngày 18 tháng 9 năm 2002) về dự án “Mạng lưới tư liệu và vốn di sản tư liệu tại Việt Nam” sử dụng vốn của Quỹ Đoàn kết ưu tiên của Pháp (FSP), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đưa dự án “Mạng lưới tư liệu và vốn di sản tư liệu tại Việt Nam” vào Danh mục các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Đoàn kết ưu tiên (FSP) của Chính phủ Pháp (dự kiến sử dụng 894.000 Euro viện trợ không hoàn lại).

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đề nghị phía Pháp tài trợ cho dự án.

- Giao Bộ Văn hoá - Thông tin hoàn chỉnh văn kiện dự án và tổ chức phê duyệt theo quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1368/CP-QHQT ngày 08/10/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt dự án "Mạng lưới tư liệu và vốn di sản tư liệu tại Việt Nam" sử dụng vốn FSP của Pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41