Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1354/CP-CN ngày 6/10/2003 của Chính phủ về việc Báo cáo NCTKT Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung

Số hiệu: 1354/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1354/CP-CN
V/v Báo cáo NCTKT Dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính
-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
-Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hó, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 873/BXD-KTQH ngày 22 tháng 5 năm 2003 và 52/BXD-TTr ngày 28 tháng 8 năm 2003) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5828 BKH/TĐ&GSĐT ngày 24 tháng 9 năm 2003) về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cho phép đầu tư Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung để tiến hành nghiêm cứu khả thi theo 6 tiểu dự án riêng của từng địa phương (Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Đông Hà, Lăng Cô, Tam Kỳ, Quảng Ngãi) như đề nghị của Bộ Xây dựng nêu tại công văn số 52/BXD-TTr.

2. Giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức triển khai thực hiện các tiểu dự ngân sách theo quy định hiện hành.

3. Bộ Xây dựng là cơ quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án giữa ADB và các tỉnh Bảo đảm Dự án đạt hiệu quả, đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình thực hiện Dự án.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1354/CP-CN ngày 6/10/2003 của Chính phủ về việc Báo cáo NCTKT Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122