Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1329/CP-DK ngày 23/10/2002 của Chính phủ về việc cấp Giấy phép đầu tư Dự án thăm dò, khai thác mỏ dầu, khí tại Algeria

Số hiệu: 1329/CP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1329/CP-DK
V/v cấp Giấy phép đầu tư Dự án thăm dò, khai thác mỏ dầu, khí tại Algeria

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6418BKH/VPTĐ ngày 08 tháng 10 năm 2002); và của Tổng công ty Dầu khi Việt Nam (công văn số 4604/CV-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2002) về Dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu, khí Lô 433a và 416b (Algeria); căn cứ kết luận cuộc họp ngày 02 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua hồ sơ Dự án thăm dò, khai thác dầu, khí Lô 433a và 416b (Algeria), trong đó có Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư Dự án cho Công ty Đầu tư và Phát triển khí (PIDC) thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, trước mắt cho giai đoạn thăm dò. Khi có phát hiện thương mại, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam lập Kế hoạch phát triển mỏ, trình cấp có thẩm quyền thông qua.

2. Giao Tổng công ty Dầu khí Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. hợp đồng đã ký với Sonatrach (Algeria) và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1329/CP-DK ngày 23/10/2002 của Chính phủ về việc cấp Giấy phép đầu tư Dự án thăm dò, khai thác mỏ dầu, khí tại Algeria

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status