Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1298/CP-QHQT ngày 17/10/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác tổng thể giữa Việt Nam và UNIDO

Số hiệu: 1298/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 17/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1298/CP-QHQT
V/v Phê duyệt Chương trình hợp tác tổng thể giữa Việt Nam và UNIDO

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công nghiệp,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6451 BKH/KTĐN ngày 10 tháng 10 năm 2002) về việc phê duyệt Chương trình hợp tác tổng thể giữa Việt Nam và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Chương trình hợp tác tổng thể giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và UNIDO giai đoạn 2003 - 2005 kèm theo công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thông báo chính thức cho UNIDO biết quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1298/CP-QHQT ngày 17/10/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hợp tác tổng thể giữa Việt Nam và UNIDO

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.761
DMCA.com Protection Status