Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1293/NHNN-CSTT của Ngân hàng nhà nước về việc xử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách

Số hiệu: 1293/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 30/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1293/NHNN-CSTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1293/NHNN-CSTT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ RỦI RO VỐN CHO VAY CỦA NHTM NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại nhà nước

Theo ý kiến chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3951/VPCP-KHTH ngày 30/8/2001 của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc các Ngân hàng thương mại nhà nước cho vay và xử lý rủi ro vốn cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách như sau:

1. Các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách theo quy định tại Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và văn bản số 1109/NHNN-CSTT ngày 12/9/2001 về cơ quan xác nhận người lao động di làm việc ở nước ngoài thuộc diện chính sách; khi Ngân hàng chính sách được thành lập thì chuyển giao dư nợ và nhiệm vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách sang Ngân hàng này.

2. Trong khi chưa có ngân hàng chính sách để thực hiện cho vay các đối tượng người lao dộng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách, các Ngân hàng thương mại nhà nước vẫn phải đảm nhiệm việc cho vay này thì: trường hợp do các nguyên nhân khách quan từ phía người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách vay vốn không trả được nợ cho các Ngân hàng thương mại nhà nước (như cá nhân, tổ chức sử dụng lao động ở nước ngoài bị phá sản nên người lao động không thực hiện được hợp đồng lao động đúng thời hạn đã ký kết; người lao động bị tổ chức, cá nhân sử dụng lao động ở nước ngoài đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn; người lao động bị tai nạn, ốm đau không còn khả năng thực hiện hợp đồng lao động; người lao động chết, trốn, mất tích không thực hiện được hợp động lao động... mà không có người thừa kế trách nhiệm trả nợ), thì xử lý như sau:

- Định kỳ vào cuối tháng 12 hàng năm, chậm nhất là vào ngày 30 tháng 01 năm kế tiếp, các Ngân hàng Thương mại nhà nước báo cáo tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng) các trường hợp người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách có nợ quá hạn rủi ro do các nguyên nhân khách quan không thu hồi được nợ (gốc và lãi). Báo cáo này gồm các chỉ tiêu cơ bản như: tên khách hàng vay; số hợp đồng tín dụng; ngày, tháng, năm vay; số tiền vay; số dư nợ quá hạn (gốc và lãi) xin xử lý rủi ro và xác định nguyên nhân rủi ro. Các Ngân hàng thương mại nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo và lưu giữ đầy đủ hồ sơ của khách hàng vay theo đúng quy định hiện hành.

- Ngân hàng Nhà nước căn cứ số liệu báo cáo của các Ngân hàng thương mại nhà nước để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể về cơ chế xử lý rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn các Ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện làm thủ tục, hồ sơ và các bước để xử lý các trường hợp rủi ro vốn cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc điện chính sách.

Các Ngân hàng thương mại nhà nước căn cứ hướng dẫn tại Công văn này để thực hiện.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1293/NHNN-CSTT ngày 30/10/2001 của Ngân hàng nhà nước về việc xử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250