Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 128/BTP-KHTC về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 128/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Kim Thủy
Ngày ban hành: 13/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 128/BTP-KHTC
V/v báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp;
- Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và năm 2008, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của đơn vị năm 2007 và 2008 theo các biểu mẫu đính kèm.

* Một số lưu ý khi lập các biểu mẫu báo cáo:

- Các đơn vị quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tình hình mua sắm, quản lý sử dụng sử dụng tài sản nhà nước trong năm 2007 và 2008 theo các biểu số 01, 02, 03, mỗi năm lập từng biểu riêng. Đơn vị dự toán cấp II tổng hợp số liệu của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc.

- Các đơn vị có ban quản lý dự án lập các biểu số 04, 05

- Các biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn này đã được gửi vào địa chỉ Email của từng đơn vị.

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 23/5/2009, đồng thời gửi trước file dữ liệu vào địa chỉ: ptphuong@moj.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Phòng Quản lý tài sản Vụ Kế hoạch-Tài chính theo số điện thoại: 04.38431384 để được hướng dẫn.

Bộ thông báo để đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Kim Thủy

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 128/BTP-KHTC về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2007 và 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


966
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89