Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1187/CP-CN ngày 1/09/2003 của Chính phủ về việc Dự án BOT Phú Mỹ 3

Số hiệu: 1187/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1187/CP-CN
V/v dự án BOT Phú Mỹ 3

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (tờ trình số 3455/CV-NLDK ngày 11/8/2003) về trình duyệt Hồ sơ bổ sung Dự án nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hồ sơ bổ sung dự án nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 như đề nghị của Bộ Công nghiệp đã trình tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Công nghiệp rà soát và chịu trách nhiệm ký Hợp đồng BOT sửa đổi; rà soát và ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Bộ Công nghiệp liên quan dự án điện BOT Phú Mỹ 3.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát và chịu trách nhiệm ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cấp giấy phép bổ sung phù hợp với Hợp đồng BOT của dự án điện BOT Phú Mỹ 3.

4. Giao Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hồ sơ vay vốn và cho phép Công ty BOT Phú Mỹ 3 được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản dự án cho Bên cho vay nước ngoài thông qua một đại lý vận tải trong nước.

5. Giao Tổng công ty Điện lực Việt Nam rà soát ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Tổng công ty Điện lực Việt Nam và ký hợp đồng mua bán điện (PPA) sửa đổi.

6. Giao Tổng công ty Dầu khí Việt Nam rà soát và ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và ký hợp đồng mua bán khí (GSA) sửa đổi.

7. Giao Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDEC) rà soát và ký văn bản Xác nhận và Chấp thuận của UDEC và ký hợp đồng sử dụng địa điểm (SUA) sửa đổi.

8. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép Công ty BOT Phú Mỹ 3 đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất và tài sản dự án.

9. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho dự án sau khi toàn bộ các văn bản liên quan của dự án nêu trên đã được ký kết./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1187/CP-CN ngày 1/09/2003 của Chính phủ về việc Dự án BOT Phú Mỹ 3

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7