Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1176/CP-QHQT ngày 01/10/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Khoản vay Chương trình NH-TC II do ADB tài trợ

Số hiệu: 1176/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1176/CP-QHQT
V/v phê duyệt Khoản vay Chương trình NH-TC II do ADB tài trợ

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1001/NHNN-QHQT ngày 18 tháng 9 năm 2002), về việc phê duyệt Khoản vay Ngân hàng - Tài chính II (NH-TC II) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Khoản vay như nêu tại  Biên bản ghi nhớ. Khung Chính sách và Thư Chính sách phát triển đính kèm tại công văn nêu  trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Thư chính sách Phát triển gửi ADB.

3. Đồng ý thành lập đoàn đàm phán liên ngành do một đồng chí cấp Vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn sang Manila, Philipin đàm phán với  ADB về khoản vay trên. Thành phần đoàn đàm phán  gồm các đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian đàm phán khoảng 1 tuần trong tháng 10 năm 2002. Mọi chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ.

4. Bộ Ngoại giao cấp uỷ quyền cho Trưởng đoàn đàm phán liên ngành thay mặt Chính phủ Việt Nam đàm phán với ADB về khoản vay nêu trên.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn vốn OCR trong khuôn khổ Chương trình khoản vay các năm thứ hai và ba để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

6. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với cơ quan Phát triển Pháp để thống nhất cơ chế sử dụng nguồn vốn đồng tài trợ của tổ chức này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1176/CP-QHQT ngày 01/10/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Khoản vay Chương trình NH-TC II do ADB tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.741
DMCA.com Protection Status