Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11746/BTC-TCHQ vướng mắc thực hiện công văn 10784/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11746/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11746/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 10784/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 03/08/SEV 15/8/2012 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa do DNCX sản xuất cho Chi nhánh tại nội địa hướng dẫn điểm 1 công văn số 10784/BTC-TCHQ.

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; khoản 2, Điều 37 Luật Doanh nghiệp; khoản 2 Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, để khuyến khích ưu đãi đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quản lý hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Việc bán hàng hóa do Công ty sản xuất (DNCX) cho Chi nhánh tại nội địa phải làm thủ tục hải quan và thực hiện chính sách thuế theo quy định, cụ thể:

- Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, trừ vận tải đơn.

- Chính sách thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 16 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Quý Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11746/BTC-TCHQ vướng mắc thực hiện công văn 10784/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87