Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1160/CP-QHQT ngày 27/09/2002 của Chính phủ về dự án "Cải thiện vận tải công cộng thông qua 3 tuyến xe buýt mẫu

Số hiệu: 1160/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 27/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160/CP-QHQT
V/v dự án "Cải thiện vận tải công cộng thông qua 3 tuyến xe buýt mẫu".

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
-  Bộ Ngoại giao,
- Bộ Giao thông vận tải,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5808BKH/KTĐN ngày 11 tháng 9 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận dự án "Cải thiện vận tải công cộng thông qua 3 tuyến xe buýt mẫu". Tổng kinh phí của dự án là 1.008.853 Euro, trong đó ODA viện trợ không hoàn lại của Uỷ ban châu Âu là 499.063 Euro, vùng Ile de France là 205.000 Euro và vùng Brussele là 79.690 Euro. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đóng góp vốn đối ứng 225.100 Euro từ  nguồn ngân sách hàng năm của thành phố.

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1160/CP-QHQT ngày 27/09/2002 của Chính phủ về dự án "Cải thiện vận tải công cộng thông qua 3 tuyến xe buýt mẫu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776
DMCA.com Protection Status