Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1135/CP-KTTH ngày 20/09/2002 của Chính phủ về chính sách phát triển thương mại dịch vụ

Số hiệu: 1135/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1135/CP-KTTH
V/v chính sách  phát triển thương mại dịch vụ

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu chính, Viễn thông, Giao thông vận tải,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Các Tổng cục: Thống kê, Du lịch,
- Các cục: Hàng không Dân dụng Việt Nam, Hàng hải Việt Nam,
- Các Tổng Công ty: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại tờ trình số 2578/TM-KHTK ngày 05 tháng 7 năm 2002 và công văn số 3466/TM-XNK ngày 03 tháng 9 năm 2002 và ý kiến của các Bộ, ngành hữu quan về chính sách phát triển thương mại dịch vụ thời kỳ 2003 - 2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Để phát huy vai trò và khả năng của các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ tài chính, tiền tệ, dịch vụ viễn thông..., đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội  của đất nước trong tình hình mới, góp phần vào việc thực hiện các cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập, giao Bộ Thương mại chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ trong quý II năm 2003 các chính sách phát triển thương mại về dịch vụ trong nước; xuất - nhập khẩu dịch vụ; đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ; chú ý các chính sách, cơ chế đối với các ngành dịch vụ hiện đang có nhiều tiềm năng như du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và các hình thức vận chuyển và giao nhận hàng hóa, các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất - nhập khẩu.

2. Các chính sách, cơ chế phát triển thương mại dịch vụ phải gắn với phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu của chiến lược, đề án phát triển các ngành liên quan và toàn bộ nền kinh tế nước ta, đồng thời phải phù hợp với những cam kết đã thỏa thuận với ASEAN, Hoa Kỳ và lộ trình đàm phán gia nhập WTO, cũng như thoả thuận song phương, đa phương khác trong lĩnh vực dịch vụ.

3. Các Bộ, ngành cần chủ động phối hợp với Bộ Thương mại trong việc xây dựng các chính sách, cơ chế phát triển thương mại dịch vụ nêu trên. Cung cấp các dữ liệu, thông tin đã được phân tích cần thiết cho Bộ Thương mại để việc xây dựng chính sách được đáp ứng yêu cầu đề ra.

4. Đồng ý việc lập Tổ công tác liên ngành do Bộ Thương mại chủ trì để nghiên cứu, xây dựng các chính sách, cơ chế phát triển thương mại dịch vụ; các cơ quan gửi danh sách cử cán bộ tham gia Tổ công tác về Bộ Thương mại  trong tháng 9 năm 2002 để triển khai công việc. Kinh phí cho việc xây dựng  chính sách dưới hình thức Nghị định của Chính phủ và hoạt động của Tổ công tác do ngân sách cấp và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác này tự giải thể sau khi chính sách phát triển thương mại dịch vụ được Chính phủ thông qua./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1135/CP-KTTH ngày 20/09/2002 của Chính phủ về chính sách phát triển thương mại dịch vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status