Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1035/BNN-QLCL phổ biến kết quả Dự án “Điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông – lâm - thủy sản trên phạm vi cả nước” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1035/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 13/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1035/BNN-QLCL
V/v:  Phổ biến kết quả thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông – lâm - thủy sản trên phạm vi cả nước”

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng Cục thủy sản,
- Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản,
- Cục Bảo vệ Thực vật,
- Cục Trồng trọt,
- Cục Chăn nuôi,
- Cục Thú y,
- Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối.

 

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNN-KH ngày 9/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án “Điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản trên phạm vi cả nước” đã triển khai điều tra tại các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 63 tỉnh/thành phố.

Dự án đã thu thập được các thông tin, dữ liệu về hệ thống tổ chức và năng lực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản từ trung ương tới địa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT. Báo cáo dự án cũng đánh giá các dữ liệu để nhận định những tồn tại, bất cập và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, tăng cường năng lực của cơ quan kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

Bộ NN&PTNT gửi tới các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Dự án điều tra nói trên để làm tài liệu tham khảo trong việc xây dựng những giải pháp tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong kế hoạch hàng năm (Báo cáo được đăng tải trên website: http://www.nafiqad.gov.vn).

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLCL;.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1035/BNN-QLCL phổ biến kết quả Dự án “Điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông – lâm - thủy sản trên phạm vi cả nước” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224