Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1019/CP-QHQT ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc khoá sổ khoản vay quỹ Kuwait cho Dự án xi măng Hoàng Mai

Số hiệu: 1019/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1019/CP-QHQT
V/v khoá sổ khoán vay Quỹ Kuwait cho Dự án Xi măng Hoàng Mai

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Bộ Tài chính.
- Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (công văn số 1248/XMVN-KTTC ngày 23 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 7490 TC/TCĐN ngày 21 tháng 7năm 2003) về việc khoá sổ khoản vay Quỹ Kuwait cho Dự án xi măng Hoàng Mai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc khoá sổ khoản vay Quỹ Kuwait cho Dự án xi măng Hoàng Mai. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty xi măng Hoàng Mai cần chính thức thông báo cho Quỹ Kuwait việc này, có giải thích thoả đáng những chậm trễ trong quá trình giải ngân và gửi các báo cáo cho Quỹ, để không gây ảnh hưởng bất lợi tới quan hệ giữa ta và Quỹ Kuwait.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng Công ty xi măng Việt Nam và Công ty xi măng Hoàng Mai hoàn tất các công việc cần thiết cho việc kết thúc khoản vay, theo các quy định của Hiệp định vay vốn Quỹ Kuwait cho Dự án xi măng Hoàng Mai và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1019/CP-QHQT ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc khoá sổ khoản vay quỹ Kuwait cho Dự án xi măng Hoàng Mai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776
DMCA.com Protection Status