Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Số hiệu: 06/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 28/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/CP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06/CP-ĐMDN NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các Tổng Công ty thành lập theo Quyết định số 91/TTg.

Chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước quy định phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của các Bộ, ngành, Tổng công ty 91 và địa phương phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 1998 (riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 1998), nhưng đến nay mới chỉ có một số Bộ, tỉnh, thành phố gửi phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi mình quản lý trình Thủ tướng Chính phủ.

Để nhanh chóng hoàn chỉnh việc lập và phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 91 cần khẩn trương hoàn chỉnh phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi mình quản lý và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 2 năm 1999 (riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gửi trước ngày 15 tháng 02 năm 1999), để sớm hoàn thành việc phê duyệt.

2. Thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 91 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các ngành và lãnh thổ cùng các yếu tố liên quan khác. Hội đồng thẩm định do Phó Trưởng ban thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chủ trì và mời đại diện (cấp vụ trở lên) của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và một số cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan tham gia.

Thủ tướng Chính phủ ký duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Phó Trưởng ban thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương ký duyệt các phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của các địa phương còn lại và các Tổng công ty 91 sau khi được Thủ tướng Chính phủ xem xét.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.958
DMCA.com Protection Status