Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1758/LĐTBXH-TL về chế độ đối với người lao động do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Số hiệu: 1758/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1758/LĐTBXH-TL
V/v chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển khu công nghiệp phú yên

 

Trả lời công văn số 58/ĐT&PT-HC ngày 14/5/2007 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Phú Yên về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định quản lý tiền lương và thu nhập trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong khi chưa có văn bản ban hành, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Phú Yên tạm thời áp dụng xếp lương đối với chức danh Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Chủ tịch công ty được xếp lương tương đương Chủ tịch Hội đồng quản trị của hạng công ty được xếp;

- Kiểm soát viên được xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo hạng mục công ty được xếp.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Phú Yên thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
 
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1758/LĐTBXH-TL về chế độ đối với người lao động do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.444
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81