Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9378/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Số hiệu: 9378/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 02/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9378/BTC-TCDN
V/v: Tiếp tục thực hiện giải quyết
lao động dôi dư theo Nghị định
41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng công ty Nhà nước  

Ngày 04/5/2006 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 4/2006, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm 2006, Chính phủ thống nhất từ ngày 01/01/2006 tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ. Bộ Tài chính thông báo như sau:

1. Việc thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được thực hiện theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo:

Các doanh nghiệp đã tiếp nhận kinh phí từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán kinh phí với cơ quan quản lý Quỹ. Trường hợp Quỹ chưa nhận được đầy đủ báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp đã được Quỹ hỗ trợ kinh phí đợt trước thì tạm thời Quỹ chưa cấp kinh phí cho các doanh nghiệp có Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí đợt này.

Các doanh nghiệp tiến hành sắp xếp lao động trên cơ sở sắp xếp doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ cho lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước vẫn theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đôn đốc việc nộp các Khoản thu từ cổ phần hóa về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính đối với trường hợp cổ phần hóa công ty nhà nước độc lập theo địa chỉ:

Tên đơn vị hưởng: Cục Tài chính doanh nghiệp

Tài Khoản: 942.01.00.0000

Tại: Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Hoặc: Đơn vị nhận tiền: Sở giao dịch kho bạc nhà nước

Tài Khoản: 44 11 00. 01

Tại: Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước

Nội dung: Chuyển tiền bán phần vốn nhà nước, cổ tức thuộc phần vốn nhà nước góp tại công ty cổ phần về Cục Tài chính doanh nghiệp, tài Khoản 942.01.00.00000 Sở giao dịch kho bạc nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết lao động, dôi dư sau khi Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính nhận được các Khoản nộp nói trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và PTDN;
- Bộ Lao động – Thương binh và XH;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9378/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209