Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9006/SLĐTBXH-LĐ đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 9006/SLĐTBXH-LĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trung Dũng
Ngày ban hành: 10/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9006/SLĐTBXH-LĐ
Về việc đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển và sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định tại khoản 10, Điều 14 Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12, người sử dụng lao động phải đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài của năm sau theo quy định tại khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 34/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc) theo từng vị trí công việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua các doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện việc đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài của năm theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài chưa tiến hành đăng ký nhu cầu năm 2012 nhanh chóng thực hiện việc đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài theo mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 159 Pasteur, phường 6, quận 3 hoặc gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử: lđtltc.slđ@tphcm.gov.vn trước ngày 15/9/2012.

Hết thời hạn nói trên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài không tiến hành đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài năm 2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài trong năm 2012.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài lưu ý thực hiện việc đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài của năm 2013 theo mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 và gửi về Sở theo địa chỉ nêu trên trước ngày 15/12/2012.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện đúng quy định pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, P.LĐTLTC (Hg).

GIÁM ĐỐC
Trần Trung Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9006/SLĐTBXH-LĐ đăng ký nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.721
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33