Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 872/VPCP-KGVX hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 872/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 872/VPCP-KGVX
V/v hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 04/TTr-LĐTBXH ngày 03 tháng 02 năm 2010 về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện nghỉ vào thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2010 (mùng 6 Tết) và đi làm thay vào thứ bảy ngày 27 tháng 02 năm 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong dịp Tết Canh Dần năm 2010.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp Tết Canh Dần năm 2010 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội biết và thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: ĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 872/VPCP-KGVX hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết âm lịch 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.796
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203