Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 830/LĐTBXH-LĐTL về thi nâng ngạch trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 830/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 22/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 830/LĐTBXH-LĐTL
V/v thi nâng ngạch trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo

Trả lời công văn số 138/XNSB ngày 09/3/2010 của Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo về việc thi nâng ngạch trong doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ: Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương chỉ xóa bỏ khoản 2, mục VI của Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên mà không thay thế Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, việc tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Đối với Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo là công ty 100% vốn nhà nước, đang áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì việc nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên. Đối với ngạch chuyên viên chính thì báo cáo bộ quản lý ngành xem xét, quyết định.

2. Về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung: Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước không có quy định phụ cấp thâm niên vượt khung áp dụng đối với người lao động làm việc trong công ty nhà nước. Vì vậy, Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo là công ty 100% vốn nhà nước, đang áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP nêu trên thì không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo biết và thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 830/LĐTBXH-LĐTL về thi nâng ngạch trong doanh nghiệp nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.566
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0