Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Số hiệu: 829/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 829/VPCP-VX

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 829/VPCP-VX NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ ĐỜI SỐNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Kính gửi:

- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công nghiệp, Xây dựng
- Ban Kinh tế Trung ương
- Ban Tổ chức Trung ương
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
- Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Về đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương tại Báo cáo số 560-BT/BKTTW ngày 04 tháng 11 năm 2004 về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống của người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý và hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu quy định khi quy hoạch phát triển, thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất phải gắn liền với sự phát triển đô thị, quy hoạch các khu dân cư và các khu nhà ở cho người lao động phục vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời bổ sung quy hoạch các khu dân cư gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện có và bảo đảm các điều kiện cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở cho công nhân thuê.

2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành trong việc quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, công việc cần phân cấp; quy định lại thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất; kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý của khu công nghiệp, khu chế xuất cho phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ sau khi đã chuyển về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm chính sách, pháp luật lao động của các nhà đầu tư, chủ sử dụng lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống của người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùngcấp tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện quy chế hoạt động của các tổ chức cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các địa phương biết và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

Trần Quốc Toản

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.824
DMCA.com Protection Status