Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 828-CV/VPTW/nb Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Huy Cường
Ngày ban hành: 03/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 828-CV/VPTW/nb
V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các cơ quan đảng và đảng ủy trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04-4-2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu tăng 830.000 đồng, thực hiện từ ngày 01-5-2011; để đảm bảo mức thù lao phù hợp với công việc được giao, trên cơ sở chế độ chi bồi dưỡng tại Công văn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005 không còn phù hợp.

Văn phòng Trung ương Đảng điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp như sau:

1. Đối tượng và mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm

1.1. Đối tượng:

Mỗi chi bộ cơ sở; đảng bộ được chi 1 (một) suất bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu nộp đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp (kể cả cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân cùng cấp được giao nhiệm vụ).

1.2. Mức chi:

a) Chi bộ cơ sở được hưởng mức 0,1 mức lương tối thiểu/người/tháng.

b) Đảng bộ có dưới 20 tổ chức đảng trực thuộc được hưởng mức 0,12 mức lương tối thiểu/người/tháng.

c) Đảng bộ có từ 21 đến 40 tổ chức đảng trực thuộc được hưởng mức 0,15 mức lương tối thiểu/người/tháng.

d) Đảng bộ có từ 41 đến 60 tổ chức đảng trực thuộc được hưởng mức 0,18 mức lương tối thiểu/người/tháng.

e) Đảng bộ có từ 61 tổ chức đảng trực thuộc trở lên được hưởng mức 0,20 mức lương tối thiểu/người/tháng.

2. Nguồn kinh phí đảm bảo: sử dụng số đảng phí được trích, giữ lại theo quy định ở tổ chức đảng mỗi cấp. Riêng đảng bộ các xã đặc biệt khó khăn do đảng bộ cấp trên chi và được hạch toán vào mục 7850 (chi cho công tác đảng ở tổ chức đảng cơ sở và cấp trên cơ sở), tiểu mục 7899 (khác).

Quy định này thực hiện từ 01-11-2011, thay thế Công văn số 1395-CV/BTCQTTW, ngày 22-11-2005 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương Đảng).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Văn phòng Trung ương Đảng để nghiên cứu giải quyết.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49.911
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.157.163