Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 815/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tổng hợp và báo cáo tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 815/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/LĐTBXH-LĐTL
V/v tổng hợp và báo cáo tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:…………………………………………….

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 8734/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu đề xuất chế độ đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo đánh giá thực trạng chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 của địa phương với các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ được Nhà nước giao về việc đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới tại các địa phương đầu đến thời kỳ 1976-1980.

2. Yêu cầu về bố trí lực lượng đi làm nhiệm vụ tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới ở địa phương: Tổng hợp số lượng lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 của địa phương (theo biểu mẫu tại Phụ lục đính kèm).

3. Đánh giá thực trạng đời sống, thu nhập hiện nay của lực lượng lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 của địa phương.

4. Đánh giá việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lực lượng lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 của địa phương:

a) Chính sách được hưởng trong thời gian lao động.

b) Chế độ, chính sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

5. Đề xuất chế độ đối với lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Lao động - Tiền lương) trước ngày 15/4/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Mọi thông tin xin liên hệ Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Vụ Lao động - Tiền lương, số điện thoại: 04.3825.2236.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Phụ lục

(Kèm theo công văn số 815/LĐTBXH-LĐTL ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

UBND tỉnh, thành phố ……………………………….

Biểu tổng hợp số liệu về lực lượng lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 của địa phương

Chỉ tiêu

Tổng số

Số lao động đã chết

Số lao động còn lại hiện nay

Địa phương đến tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới

Trong thời gian xây dựng vùng kinh tế mới

Sau năm 1980

Tng số

Số lao động đóng BHXH

Số lao động không đóng BHXH

Số lao động tiền trạm của địa phương. Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động trở về địa phương

 

 

 

 

 

 

Số lao động ở lại vùng kinh tế mới

 

 

 

 

 

 

Số lao động ở các địa phương khác

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 815/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tổng hợp và báo cáo tình hình lao động tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới thời kỳ 1976-1980 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54