Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 745/TLĐ về việc báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 745/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 745/TLĐ
V/v báo cáo kết quả Đại hội CĐ cấp cơ sở và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- LĐLĐ các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành Trung ương.
- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

 

Kế hoạch số 01/KH-TLĐ ngày 02/01/2007 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Việt nam quy định: Cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải tổ chức xong Đại hội theo nhiệm kỳ trước ngày 31/12/2007, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải tổ chức xong trong quý I/2008 và trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ phải kịp thời tổng hợp, gửi báo cáo về Tổng Liên đoàn. Nhưng hết quý I/2008, tổng Liên đoàn mới nhận được báo cáo kế quả Đại hội cấp Công đoàn cơ sở của 61/84 đơn vị (50 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 11 Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ) và mới có 17 LĐLĐ tỉnh, thành phố gửi báo cáo sơ bộ tình hình tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Để cập nhật thông tin kịp thời báo cáo Ban Chấp hành TLĐ vế kết quả tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc LTLĐ nghiêm túc thực hiện;

1. Tổng hợp, báo cáo ngay kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Trong báo cáo càn phản ánh đầy đủ tình hình và kết quả tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đặc biệt là tổng hợp các kiến nghị của Đại hội Công đoàn các cấp; ghi đầy đủ số liệu theo biểu mẫu kèm theo.

Báo cáo kết quả Đại hội cấp Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) trước ngày 25/2/2008. Ban Tổ chức TLĐ có trách nhiệm đôn đốc và kịp thời báo cáo Đoàn Chủ tịch về việc thực hiện những yêu cầu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu ToC, VP TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
LĐLĐ TỈNH (TP, CĐ NGÀNH…)
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 745/BC

 …, ngày 6 tháng 5 năm 2008

 

BÁO CÓ KẾ QUẢ ĐẠI HỘI

Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

STT

NỘI DUNG

Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn

CĐ cấp trên cơ sở

GHI CHÚ

01

Tổng số:

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Số phải tổ chức Đại hội (ĐH)

 

 

 

 

- Số đã tổ chức ĐH

 

 

 

 

- Số phải tổ chức Hội nghị (HN)

 

 

 

 

- Số đã tổ chức HN

 

 

 

 

- Số không tổ chức được ĐH, HN

 

 

 

02

Tổng số uỷ viên BCH:

 

 

 

 

- Số uỷ viên BCH tái cử

 

 

 

 

- Số uỷ viên BCH là nữ

 

 

 

 

- Số uỷ viên BCH là Đảng viên

 

 

 

 

- Số uỷ viên BCH là CN trực tiếp

 

 

 

 

- Số uỷ viên BCH là cán bộ chuyên trách Công đoàn

 

 

 

03

Trình độ chuyên môn của UV BCH:

 

 

 

 

- Số cao đẳng, đại học trở lên

 

 

 

 

- Số trung cấp

 

 

 

 

- Số sơ cấp

 

 

 

05

Độ tuổi trung bình của UV BCH

 

 

 

06

Tổng số Uỷ ban Kiểm tra CĐ

 

 

 

07

Tổng số Ủy viên UBKT Công đoàn

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
(ký tên đóng dấu)

 

Lưu ý:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố không báo cáo những đơn vị do Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ quản lý.

- Các Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ không báo cáo những đơn vị do LĐLĐ địa phương quản lý

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 745/TLĐ về việc báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49