Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7028/BGDĐT-TCCB về nâng lương đối với công, viên chức ngạch cao cấp năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7028/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7028/BGDĐT-TCCB
V/v nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch cao cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Các Đại học, các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ

Để có văn bản báo cáo kịp thời về việc nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ quyết định cũng như đối với công chức, viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định của năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các Đại học, trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là các đơn vị) gửi hồ sơ đề nghị nâng lương về Bộ, gồm có:

1. Đối với những trường hợp nâng lương thường xuyên:

- Công văn đề nghị.

- Danh sách cán bộ, viên chức đề nghị nâng bậc.

- Quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, viên chức đề nghị nâng bậc.

2. Đối với những trường hợp nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Công văn đề nghị.

- Danh sách cán bộ, viên chức đề nghị nâng bậc.

- Quyết định xếp lương gần nhất của cán bộ, viên chức đề nghị nâng bậc.

- Biên bản họp Hội đồng lương của đơn vị.

- Bản quy định về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Bản sao quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền của các cá nhân.

Các đơn vị gửi hồ sơ về Bộ trước ngày 30 tháng 11 năm 2010. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7028/BGDĐT-TCCB về nâng lương đối với công, viên chức ngạch cao cấp năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.469

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168