Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 647/QLLĐNN-TTLĐ của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước về việc hồ sơ đăng ký đi làm việc tại Hoa Kỳ theo hợp đồng cá nhân của người lao động

Số hiệu: 647/QLLĐNN-TTLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 15/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 647/QLLĐNN-TTLĐ
V/v: Thông báo danh sách đợt 5 bệnh viện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 

Kính gửi: Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

Tiếp theo công văn số 1296/QLLĐNN-QLLĐ ngày 15/11/2005 của Cục quản lý lao động ngoài nước về danh sách bệnh viện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đợt 4, căn cứ công văn số 4243/BYT-ĐTr ngày 07/6/2006 của Bộ Y tế, Cục quản lý lao động ngoài nước thông báo danh sách bệnh viện được khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đợt 5, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 04 bệnh viện

- Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội

- Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội

- Bệnh viện Đức Giang, Hà Nội

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

2. Bệnh viện ngoài công lập: 01 bệnh viện

Cục quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lao động Bộ (để báo cáo);
- ĐSQ Malaysia tại Việt Nam;
- Văn phòng KT-VH Đài Bắc tại Hà Nội;
- Lãnh đạo Cục;
- Các Sở LĐTBXH: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 647/QLLĐNN-TTLĐ của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước về việc hồ sơ đăng ký đi làm việc tại Hoa Kỳ theo hợp đồng cá nhân của người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224