Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5589/BKHĐT-KCHTĐT về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động thuộc doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5589/BKHĐT-KCHTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 25/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5589/BKHĐT-KCHTĐT
V/v cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động thuộc các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 5713/VPCP-KTN ngày 8/8/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động thuộc các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp (theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1178/BXD-QLN ngày 15/7/2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách nhằm phát triển nhà ở cho công nhân nói chung, công nhân các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp nói riêng là cần thiết nhằm tăng cường sự tiếp cận của người lao động với các dịch vụ phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1178/BXD-QLN ngày 15/7/2011.

Tuy nhiên để khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê (Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg), đặc biệt nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời phân tích, xác định cụ thể nhu cầu của các địa phương đối với việc áp dụng các cơ chế, chính sách của Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg đối với công nhân, lao động thuộc các doanh nghiệp không nằm trong khu công nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Vụ: KTĐP<
- Lưu VT, Vụ KCHTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5589/BKHĐT-KCHTĐT về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động thuộc doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49