Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4668/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Phụ cấp trách nhiệm công việc

Số hiệu: 4668/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4668/LĐTBXH-TL
V/v: Phụ cấp trách nhiệm công việc  

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1001/TLVN-TC ngày 18 tháng 12 năm 2006 của tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay tại Thông tư số 03/2005/BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước chưa quy định chức danh kiểm soát viên kiêm nhiệm được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc. Trong khi chờ quy định của Nhà nước đối với các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam kiêm chức danh kiểm soát viên tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tạm vận dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung như đối với thành viên Ban kiểm soát công ty hạng I trở xuống.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4668/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Phụ cấp trách nhiệm công việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6