Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4414/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4414/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 18/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4414/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp thôi việc  

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
(13A, Đê La Thành, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 221/CV-HHQTD ngày 18/9/2009 của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam về việc chế độ trợ cấp thôi việc đối với một số cán bộ đã làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3597/BNV-TL ngày 05/11/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với một số cán bộ đã làm việc (theo chế độ bầu cử hoặc bổ nhiệm) tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thì không thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ công chức và không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động nên không hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ. Do vậy, việc xác định các cán bộ đã làm việc (theo chế độ bầu cử hoặc bổ nhiệm) tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có được trợ cấp thôi việc hay không thì tùy thuộc vào quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hoặc hai bên tự thỏa thuận.

Đối với những cán bộ làm việc tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có ký hợp đồng lao động thì, khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật lao động, được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Quỹ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 
Tống Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4414/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.465
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234