Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4367/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4367/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4367/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 7729/BGTVT-TCCB ngày 04/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị được tiếp tục áp dụng chế độ ăn giữa ca đối với viên chức, nhân viên, công nhân làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 22/10/2001 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 3228/LĐTBXH-TL thỏa thuận chế độ ăn giữa ca đối với viên chức, nhân viên, công nhân thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 15/10/2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn ca trong các công ty nhà nước thay thế Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên. Theo đó, viên chức, nhân viên, công nhân đang làm việc tại Cảng vụ đường thủy nội địa được tiếp tục áp dụng chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 nêu trên.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4367/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.379
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78