Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4354/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 05/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4354/LĐTBXH-TL
V/v: trích quỹ tiền lương từ đơn vị thành viên của Tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi

Tổng công ty địa ốc Sài Gòn
(Số 94-96, Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1011/TCT-KTTC ngày 17/11/2006 của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2006 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì đơn giá tiền lương của các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng công ty nhà nước do Tổng công ty xây dựng và đăng ký với đại diện chủ sở hữu. Kết cấu định mức lao động tổng hợp (hoặc lao động định biên) để tính đơn giá tiền lương cho các đơn vị thành viên này bao gồm lao động trực tiếp, lao động phục vụ và lao động quản lý có tác động đến quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc giá trị dịch vụ của đơn vị. Trong kết cấu định mức lao động tổng hợp (hoặc lao động định biên) có một bộ phận lao động quản lý gián tiếp của Tổng công ty được đưa vào để tính đơn giá tiền lương đối với các sản phẩm, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ thuộc thực hiện. Do vậy, khi giao đơn giá tiền lương cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Tổng công ty được giữ lại một phần đơn giá tiền lương để trả cho bộ phận lao động quản lý gián tiếp của Tổng công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty địa ốc Sài Gòn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4354/LĐTBXH-TL ngày 05/12/2006 của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội về việc trích quỹ tiền lương từ đơn vị thành viên của Tổng công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!