Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4290/LĐTBXH-LĐTL về việc phương án sắp xếp lao động dôi dư của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4290/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 11/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4290/LĐTBXH-LĐTL
V/v phương án sắp xếp lao động dôi dư của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 249/VNPT-HĐQT-TCCBLĐ ngày 04/11/2009 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 1 Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 110/2007/NĐ-CP nêu trên thì việc lập phương án và tổ chức thực hiện phương án giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại để thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

2. Căn cứ vào quy định tại Quyết định số 674/QĐ-TTg , Nghị định số 110/2007/NĐ-CP , Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy dự thảo phương án sắp xếp lại lao động và giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam kèm theo công văn số 249/VNPT-HĐQT-TCCBLĐ là phù hợp với quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu thêm một số nội dung như sau:

a) Rà soát toàn bộ mạng lưới và định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh để xác định số lao động cần thiết tiếp tục sử dụng và số lao động dôi dư cho phù hợp với thực tế, trong đó cố gắng sử dụng tối đa số lao động hiện có của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

b) Về việc hỗ trợ thêm cho người lao động nghỉ việc khi tổ chức sắp xếp lại lao động ngoài các chế độ quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP (khoản 6 của Đề án) về nguyên tắc, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các chế độ đối với người lao động có lợi hơn so với quy định của Nhà nước. Vì vậy, trong trường hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tìm được các nguồn hợp lý khác để hỗ trợ thêm cho người lao động nghỉ việc thì Nhà nước không hạn chế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn chỉnh phương án để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4290/LĐTBXH-LĐTL về việc phương án sắp xếp lao động dôi dư của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.397
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154